നവോദയ വിദ്യാലയ പ്രവേശന പരീക്ഷാ ഫലം

മലപ്പുറം: മലപ്പുറം ജവഹര്‍ നവോദയ വിദ്യാലയത്തില്‍ ആറാം ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയില്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കള്‍ ഇന്ന് (ജൂണ്‍ 28) രാവിലെ 11 ന് ഹാള്‍ ടിക്കറ്റുമായി ഊരകം നവോദയ വിദ്യാലയത്തില്‍ എത്തണമെന്ന് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അറിയിച്ചു. തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നമ്പറുകള്‍ തഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ബി 00004, ഇ 00225, ഇ 00709, ബി 00724, ഇ 00733, എഫ് 00745, ബി 00942, ബി 01119, ബി 01123, ഇ 01125, ബി 01505, ബി 01506, ബി 01520, എഫ് 01555, ഇ 02307, സി 00009, സി 00212, സി 01541, ഡി 01000, എന്‍ 01022, ഐ 00021, ജെ 00062, എന്‍ 00149, എന്‍ 00152, എന്‍ 00176, എന്‍ 00190, ഐ 00346, എം 00359, എം 00361, എന്‍ 00393, ഐ 00513, ഐ 00519, എന്‍ 00577, എന്‍ 00616, എന്‍ 00769, എം 00825, ഐ 00913, ജെ 00965, എം 01018, എന്‍ 01067, എന്‍ 01105, എം 01160, എന്‍ 01174, ഐ 01210, ജെ 01265, കെ 01266, എന്‍ 01296, ജെ 01430, എന്‍ 01443, എം 01524, ജെ 01720, എം 01771, ഐ 01821, ഐ 01848, ഐ 01862, എന്‍ 01953, ജെ 02111, എന്‍ 02124, എന്‍ 02244, എന്‍ 02251, ഒ 002258, ജെ 02303, എം 02406, ഐ 02423, ഐ 02426, എന്‍ 02489, കെ 00082, കെ 00350, ഒ 00430, ഒ 00809, കെ 00997, ഒ 01112, ഒ 01331, ഒ 01761 ഒ 01959, കെ 01978, കെ 02182, കെ 02187, എല്‍ 00999, പി 01114.

English Summery
Navodaya exam result published 

Post a Comment

To be published, comments must be reviewed by the administrator *

Previous Post Next Post