ബി എസ് എന്‍ എല്‍ പുതിയ താരീഫ് ഏപ്രില്‍ മുതല്‍

തൃശ്ശൂര്‍ : 350 രൂപ പ്രതിമാസ വാടകയ്ക്ക് ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ ബി.എസ്.എന്‍.എല്‍. എല്ലാ ലാന്‍ഡ് ലൈനിലേക്കും അണ്‍ലിമിറ്റഡ് ഫ്രീ കോള്‍ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കും. ബി.എസ്.എന്‍.എല്‍. ലാന്‍ഡ് ലൈന്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കായി ഏപ്രില്‍ 7 മുതലാണ് പുതിയ താരിഫ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ഗ്രാമീണമേഖലയില്‍ 250 രൂപ പ്രതിമാസവാടകയും നഗരത്തില്‍ 350 രൂപ വാടകയുമായിരിക്കും. 250 രൂപ വാടകയില്‍ 200 രൂപയ്ക്ക് തുല്യമായ സംസാരസമയം ഉണ്ടാകും. നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കും പുതിയ താരിഫിലേക്ക് മാറാം. ബി.എസ്.എന്‍.എല്ലിന്റെ 280 രൂപയുടെ റീച്ചാര്‍ജ് കൂപ്പണുകള്‍ക്ക് മുഴുവന്‍ തുകയ്ക്കും തുല്യമായ സംസാരമൂല്യം ലഭിക്കും.

Post a Comment

To be published, comments must be reviewed by the administrator *

Previous Post Next Post