ക്ഷീരകര്‍ഷക സംഘങ്ങള്‍ക്ക് 75 ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായം

മലപ്പുറം: ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് ജില്ലയിലെ ക്ഷീരകര്‍ഷക സംഘങ്ങള്‍ക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് 75.5 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കും. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ബ്ലോക്ക് തല ക്ഷീരവികസന യൂനിറ്റുകളില്‍ ലഭിക്കും.

English Summery
75 Lakhs plan to milk farmers 

Post a Comment

To be published, comments must be reviewed by the administrator *

Previous Post Next Post